måndag 1 juni 2009

Sommar

1 juni
Var glad min själ åt vad du har, nu har du hundra sommardar och detta är den första. När solens lopp sin ände tar så har du nittionio kvar och någon blir den största. Giv noga akt på var du står, i morgon är med ens igår, det går så fort att vandra. Lägg märke till att vad du får är hundra sommardar per år i morgon är den andra.